Deneyap Kart

Creation Date: 2022-01-05 13:47:28

PWM, Pot ile LED Yakma

PWM kullanarak potansiyometre ile LED’in parlaklığının ayarlanması gösterilmiştir.

  • Project number :#152182
  • Deneyap Kart  Piece: 1

  • Potansiyometre  Piece: 1

  • Led  Piece: 1

  • Direnç  Piece: 1

  • Jumper Kablo  Piece: 6

  • El Aleti kullanmadım  Piece: 1

Potansiyometrenin bir diğer ismi ayarlanabilir dirençtir ve bu işlevi kullanarak LED’in kontrolü sağlanmıştır. PWM kullanarak potansiyometre ile LED’in parlaklığının ayarlanması ve nasıl değiştirildiği gösterilmiştir.

Şema

Potansiyometrede okunan değer 0-10k Ω aralığında olduğu için orta pini Analog girişlerden A0 pinine tanımlanır. Potansiyometrenin diğer uçlarından biri 5V’a diğeri GND pinine bağlanır. LED’in katotu yani (-) bacağı Deneyap kart da bulunan GND pinine bağlanır. LED’in yanma riskini azaltmak için 220Ω’luk direnç LED’in anot yani ( ) bacağına bağlanır. Direncin diğer bacağı da D0 dijital pinine bağlanmıştır.

Proje Ortakları

Location for : Listing Title