Deneyap Kart

Creation Date: 2022-02-09 12:15:54

Analog Okuma & Seri Haberleşme

Analog okuma ve seri haberleşme uygulamalarına ait şema ve kodlara bu projede yer verilmiştir.

  • Project number :#152188
  • Deneyap Kart  Piece: 1

  • Potansiyometre  Piece: 1

    10K

  • Jumper Kablo  Piece: 3

    M-M

  • Breadboard  Piece: 1

  • Arduino IDE  Piece: 1

Proje Akışı

Bu proje Deneyap Kart ile gerçekleştirilebilecek giriş uygulamalarından birisidir ve seri haberleşme herhangi bir ek ekipmana ihtiyaç duymaz. Analog okuma için ekipmanlar listesinde yer alan gereksinimler karşılanmalıdır.
 

Analog okuma

Deneyap Kartta, 12-bit çözünürlüğe sahip analog dijital dönüştürücü (ADC – analog to digital converter) bulunmaktadır. (Deneyap Mini için 13-bit) 12-bit ADC, Deneyap Kartta 0V ile 3.3V arası gerilimleri 2^12 = 4096 birim hassasiyetle okuyabilir. Yani analog giriş pinlerinden birine vereceğimiz 0V gerilim bize 0 değerini; aynı şekilde 3.3V gerilim ise 4095 değerini verecektir. Bir potansiyometre kullanarak bu verileri elde edebilir ve seri port ekranında gösterebiliriz.

 

Deneyap Kart Analog Pinleri


A0 – A5 pinleri 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş pini olarak kullanılmaktadır. A0 – A3 pinleri sadece giriş pini olarak kullanılırken, A4 ve A5 pinleri dijital giriş/çıkış pini olarak da kullanılabilir.

 

Potansiyometre


Potansiyometre direnç değeri değiştirilebilen bir direnç türüdür. Üç bacağı vardır, iki bacağı gerilim ve 0 v, orta bacağı dirençli değeridir. Potansiyometreyi her çevirdiğimizde orta bacağın direnç değeri değişeceğinden, bu bacaktan alacağımız gerilim değeri de değişecektir. V = I x R formülünden bildiğimiz üzere gerilim değeri akıma ve dirence bağlıdır. Bu yüzden gerilim ayarlamasını manuel ve fiziksel olarak kolayca yapmak istediğimiz zamanlarda potansiyometre kullanabiliriz. Potansiyometre, çevrildiğinde farklı gerilim değerleri sağlayacağından analog veri veren bir sensör gibi düşünebiliriz. Bu analog değerleri okumak için potansiyometrenin orta bacağını kartımızın analog girişine bağlamamız gerekir. Böylece manuel olarak elimizle potansiyometrenin direncini her değiştiğimizde, okuduğumuz değer de değişecektir. Örneğin potansiyometreyi en başa çevirdiğimizde direnç çok
artacağı için okunan orta bacağın gerilimi de azalır. Eğer potansiyometreyi en sona çevirirsek de direnç çok azalacağı için orta bacaktan okunan gerilim değeri artar. Farkedileceği üzere direnç 0’a yaklaştıkça verdiğimiz gerilim değerini neredeyse geri alırız çünkü potansiyometre gerilimi hiç
tüketmez.
Sonuç olarak; led parlaklığını değişmesi gerektiği gibi gerilimi sürekli değiştirmemiz gereken uygulamalarda, sürekli farklı değerlerde dirençleri devreye takıp sökmek yerine potansiyometreyi kullanarak gerektikçe direnç değerini güncelleyebiliriz.

 

Seri Haberleşme


Deneyap kart ile aldığımız analog değeri görüntülemek için seri haberleşme kullanacağız. Seri haberleşmenin en pratik yolu Deneyap kart ve bilgisayarımız arasındaki usb bağlantısıyla uart seri haberleşmeyi kullanmaktır. Böylece Arduino IDE üzerindeki seri port ekranında okunan değerlerimizi görebiliriz. Seri haberleşmeyi başlatmak için Serial.begin(baud değeri) ve seri ekrana yazdırmak için Serial.print(metin) fonksiyonlarını kullanırız.

Şema

Proje Ortakları

Location for : Listing Title