Deneyap Kart

Oluşturulma Tarihi: 2021-10-07 12:28:25

RFID Uygulaması

Projede RFID okuyucusuna doğru ve yanlış ID’ler ile farklı işlevleri gerçekleştireceğiz.

  • Proje Numarası :#152143
  • Deneyap Kart  Adet: 1

  • Breadboard  Adet: 1

  • RFID NFC Okuyucu Modül  Adet: 1

  • Led  Adet: 1

  • Direnç  Adet: 3

  •   Adet: 1

Bu projede elimizdeki RFID okuyucusuna elimizdeki RFID kart ve anahtarlığı okutarak doğru ve yanlış ID’lerde farklı işlevleri gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu örnekte herhangi bir kart okutmadığımızda mavi LED yanarken doğru kartı okuttuğumuzda yeşil, yanlış kartı okuttuğumuzda kırmızı LED’i yakacağız. LED’leri istediğimiz dijital pinlere bağlayabiliriz. Bu projede yeşil, mavi ve kırmızı LED sırasıyla D12, D13 ve D14 nolu pinlere bağlanmıştır. RFID modülünün bağlantısını yaparken modülün SCK pini deneyap kartın SCK (D5) pinine, modülün MISO (Master In Slave Out) pini deneyap kartın MISO (D6) pinine, modülün MOSI (Master Out Slave In) pini deneyap kartın MOSI (D7) pinine bağlanacaktır. Modülün RST ve SDA pini, deneyap kartın herhangi iki dijital pinine bağlanabilir. Bu projede RST pini deneyap kartın D0 pinine SDA pini ise deneyap kartın D1 pinine bağlanacaktır. RST ve SDA pinlerini deneyap kartın herhangi iki dijital pine bağlayabiliyor olsak da D8 ve D9 pinlerini bu amaçla kullanmamamız tavsiye edilir. 

Aşağıda yer alan yazılımı inceleyelim. Öncelikle deneyap.h kütüphanesini ekliyoruz. Sonrasında bir RFID modülü kullanacağımız için MFRC522.h kütüphanesini ve modül deneyap kartla SPI protokolüyle haberleşeceği için SPI.h kütüphanesini ekleyeceğiz. Deneyap karta bağlanacak elemanlarla ilgili gerekli tanımlamaları da yaptığımızda projeye giriş yapabiliriz. 

Önce elimizdeki kartın ID’sini bilmediğimizi varsayalım. Bu aşamada byte ID[4] diye tanımladığımız değişkene herahangi dört değer verebiliriz. Yazılımı böyle gerçekleştirdiğimizde ID_OGREN() fonksiyonu yardımıyla seri port ekranında elimizdeki kartın ID’sini öğrenebiliriz. Böylece elde ettiğimiz değerleri (benim kullandığım kart için 121 127 254 179) ID[4] dizisine yazabiliriz. Programın esas döngüsünde RC522’e modülüne herhangi bir kart yaklaştırılana kadar mavi LED yanar. Bir kart yaklaştırıldığında bu kartın ID’si “ID[4]” dizisinde yer alan ID ile aynı ise yeşil LED, farklı bir ID ise kırmızı LED yanacaktır. ID’lerin aynı olup olmadığı aşağıda yer alan if bloğu ile kontrol edilir.

if (rfid.uid.uidByte[0] == ID[0] &&  rfid.uid.uidByte[1] == ID[1] && rfid.uid.uidByte[2] == ID[2] && rfid.uid.uidByte[3] == ID[3])

Şema

Proje Ortakları

Location for : Listing Title