Deneyap Kart

Oluşturulma Tarihi: 2021-10-07 12:16:48

Tuş Takımı (Keypad) Kullanımı

Deneyap Kart ile Tuş Takımı (Keypad) Uygulaması

  • Proje Numarası :#152163
  • Deneyap Kart  Adet: 1

  • Breadboard  Adet: 1

  • Jumper Kablo  Adet: 1

  • Keypad  Adet: 1

  • Arduino IDE  Adet: 1

Bu projede Deneyap Kart’a bir tuş takımı bağlayacağız. Daha sonra bu tuş takımında bastığımız tuşu seri porttan görebileceğiz.

 

Tuş takımının ilk 4 ucu satırların, son dört ucu ise sütunların uçlardır. Şekildeki şemada satırlara sırasıyla D3, D4, D5, D6 uçları bağlanmıştır. Sütunlara ise sırasıyla D12, D13, D14, D15 uçları bağlanmıştır. Daha sonra kod kısmında keypad.h (https://www.arduinolibraries.info/libraries/keypad) kütüphanesi yardımıyla elimizdeki tuş takımını tanımlayabiliriz. Öncelikle satir ve sütun değişkenlerine elimizdeki tuş takımına göre değerler giriyoruz. “tus_takimi” ismini verdiğimiz iki boyutlu diziye elimizdeki tuş takımında bulunan tuşları yazıyoruz. “Keypad.h” kütüphanesinde yer alan Keypad fonksiyonu sayesinde tuş takımını programa tanıtıyoruz. Serial.begin komutuyla beraber seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Daha sonra void loop() döngüsü içinde deneyap_keypad.getKey() ifadesi ile tuş takımında herhangi bir tuşa basılırsa bu basılan tuşu “tus” adını verdiğimiz bir değişkene atıyoruz. Hemen sonrasında Serial.println(tus); komutuyla seri port ekranına yazdıyoruz. Eğer herhangi bir tuşa basılmamışsa tus değişkeninde NO_KEY yazılır ve if koşulu sağlanmaz.

Şema

Proje Ortakları

Location for : Listing Title