Deneyap Kart

Oluşturulma Tarihi: 2021-10-07 11:55:18

Buton ile LED Yakma

Deneyapkart ve buton kullanarak led kontrolü

  • Proje Numarası :#152169
  • Donanım Bileşeni kullanmadım  Adet: 1

  • El Aleti kullanmadım  Adet: 1

Bu projede temel uygulamalardan biri olan bir buton aracılığıyla bir LED’i yakıp söndüreceğiz.

Şemada görülüğü gibi LED’e gelen akımı sınırlamak amacıyla 330Ω değerine sahip bir direnç

bağlayacağız. Butona ise 10kΩ değerinde bir pull-down direnci bağlayacağız. Pull-down

direnci buton ile toprak arasına bağlanan dirençtir. Bu direnç sayesinde Deneyap Kart’ın D15

dijital pinine bağladığımız butona basmadığımız sürece LOW değeri alacağız.

Şema

Proje Ortakları

Location for : Listing Title